قیمت محصولات مبلمان کمجاچوب بدون احتساب هزینه پارچه محاسبه شده است.

تولید کننده کمجاچوب

مبل تخت خواب شو پالرمو

کد: 3056

42,000,000 ریال

(cm) عرض:200 | عمق:95 | ارتفاع:90

سیدا سه نفره (160)

کد: 92286

21500,000 ریال

(cm) عرض:190 | عمق:92 | ارتفاع:82

سیدا دو نفره (140)

کد: 92285

20700,000 ریال

(cm) عرض:187 | عمق:92 | ارتفاع:82

سیدا یک نفره

کد: 92284

17500,000 ریال

(cm) عرض:115 | عمق:92 | ارتفاع:82

مبل تختخواب شو چیبو

کد: 3051

19,500,000 ریال

(cm) عرض:190 | عمق:90 | ارتفاع:95

مبل تختخواب شو لئو

کد: 3050

21000,000 ریال

(cm) عرض:190 | عمق:85 | ارتفاع:80

مبل دونفره تختخواب شو دیلا

کد: 3007

19000,000 ریال

(cm) عرض:144 | عمق:90 | ارتفاع:66

مبل سه نفره ساندرا

کد: 92257

27000,000 ریال

(cm) عرض:230 | عمق:92 | ارتفاع:92

مبل یکنفره تختخواب شو دیلا

کد: 3006

16500,000 ریال

(cm) عرض:84 | عمق:90 | ارتفاع:66

ساندرا برقی

کد: 92255

38.00,000 ریال

(cm) عرض:230 | عمق:92 | ارتفاع:92

مبل دونفره روینا

کد: 3017

32,500,000 ریال

(cm) عرض:195 | عمق:95 | ارتفاع:90

کاناپه ونتا

کد: 92255

26,500,000 ریال

(cm) عرض:220 | عمق:092 | ارتفاع:80