قیمت محصولات مبلمان کمجاچوب بدون احتساب هزینه پارچه محاسبه شده است.


تولید کننده کم جاچوب

 
 

مبل آرتمیس(چهار عدد کوسن بزرگ)

کد: 3090

64,660,000 ریال

(cm) عرض:145 | عمق:250 | ارتفاع:80

پف باکس دار یاسمین (بزرگ)

کد: 3060

8,580,000 ریال

(cm) عرض:115 | عمق:58 | ارتفاع:40