قیمت محصولات مبلمان بدون احتساب هزینه پارچه محاسبه شده است.

دراور چهارکشو ورونیکا (درکشو پروفیلی)

کد: 2604

10,700,000 ریال

(cm) عرض:100 | عمق:55 | ارتفاع:75

دراور سه کشو ورونیکا

کد: 2603

9,800,000 ریال

(cm) عرض:- | عمق:55 | ارتفاع:75

پاتختی ورونیکا دو کشو

کد: 2602

4,900,000 ریال

(cm) عرض:55 | عمق:43 | ارتفاع:43

پاتختی تک کشو ورونیکا

کد: 2601

3,600,000 ریال

(cm) عرض:50 | عمق:45 | ارتفاع:30

تخت دو نفره 160 ورونیکا

کد: 2620

29000000 ریال

(cm) عرض:172 | عمق:250 | ارتفاع:90

تخت یکنفره 120 کف متحرک ورونیکا

کد: 2612

26500000 ریال

(cm) عرض:120 | عمق:242 | ارتفاع:90

آینه گرد ورونیکا

کد: 2606

3,700,000 ریال

(cm) عرض:90 | عمق:- | ارتفاع:90

آینه چهارگوش ورونیکا

کد: 2605

2,200,000 ریال

(cm) عرض:100 | عمق:16 | ارتفاع:60

آینه کنسول ورونیکا

کد: 5235

7,200,000 ریال

(cm) عرض:180 | عمق:- | ارتفاع:75

کنسول ورونیکا

کد: 5230

24,800,000 ریال

(cm) عرض:180 | عمق:55 | ارتفاع:75