قیمت محصولات مبلمان بدون احتساب هزینه پارچه محاسبه شده است.

دراور آینه پنج کشو رابین

کد: 5006

7,400,000 ریال

(cm) عرض:60 | عمق:55 | ارتفاع:115

پایه کیس رابین

کد: 5002

700,000 ریال

(cm) عرض:0 | عمق:0 | ارتفاع:0

فایل تحریر رابین

کد: 5001

3,100,000 ریال

(cm) عرض:35 | عمق:45 | ارتفاع:37

میز تحریر ساده رابین

کد: 5032

5,800,000 ریال

(cm) عرض:120 | عمق:66 | ارتفاع:100

تخت نوجوان تاشو بوفه با کمد فوقانی رابین

کد: 5015

29500000 ریال

(cm) عرض:195 | عمق:55 | ارتفاع:195

تخت تاشو ایستاده رابین

کد: 5010

21000000 ریال

(cm) عرض:92 | عمق:55 | ارتفاع:195

کمد ریلی عرض 100 رابین

کد: 5041

13,300,000 ریال

(cm) عرض:100 | عمق:55 | ارتفاع:195

کمد چهار درب رابین

کد: 5040

15300000 ریال

(cm) عرض:85 | عمق:55 | ارتفاع:195

میز تحریر ال چپ رابین

کد: 5033

5,300,000 ریال

(cm) عرض:145 | عمق:105 | ارتفاع:100

کابینت فوقانی تخت بوفه رابین

کد: 5080

10,100,000 ریال

(cm) عرض:195 | عمق:55 | ارتفاع:متغیر

کتابخانه راست رابین

کد: 5054

6,900,000 ریال

(cm) عرض:55 | عمق:55 | ارتفاع:195

کتابخانه چپ رابین

کد: 5053

6,900,000 ریال

(cm) عرض:55 | عمق:55 | ارتفاع:195

کتابخانه فوقانی رابین

کد: 5074

1500000ریال

(cm) عرض:120 | عمق:18 | ارتفاع:45

تخت 90 رابین (با میز تحریر)

کد: 5013

31,700,000 ریال

(cm) (cm) عرض:0 | عمق:0 | ارتفاع:0