قیمت محصولات مبلمان بدون احتساب هزینه پارچه محاسبه شده است.

دراور هفت کشو دسا

کد: 2506

8,600,000 ریال

(cm) عرض:60 | عمق:45 | ارتفاع:110

آینه قدی دسا

کد: 2505

2,800,000 ریال

(cm) عرض:70 | عمق:- | ارتفاع:180

پاتختی چپ دسا

کد: 2502

3,100,000 ریال

(cm) عرض:50 | عمق:45 | ارتفاع:37

پاتختی راست دسا

کد: 2501

3,100,000 ریال

(cm) عرض:50 | عمق:45 | ارتفاع:37

درپوش چپ دسا

کد: 2521

750000ریال

(cm) عرض:6 | عمق:45 | ارتفاع:37

تخت دونفره 160 تاشو دسا

کد: 2520

26,800,000 ریال

(cm) عرض:178 | عمق:45 | ارتفاع:90

تخت یکنفره 90 تاشو دسا(نما ام دی اف)

کد: 2510

19,800,000 ریال

(cm) عرض:107 | عمق:45 | ارتفاع:90

تخت یکنفره 90 تاشو دسا(نما چرم)

کد: 2511

20,500,000 ریال

(cm) عرض:107 | عمق:45 | ارتفاع:90

 

درپوش راست دسا

کد: 2522

750,000 ریال

(cm) عرض:6 | عمق:45 | ارتفاع:37