قیمت محصولات مبلمان بدون احتساب هزینه پارچه محاسبه شده است.

ویترین 50 بلند امیر

کد: 7502

10,800,000 ریال

(cm) عرض:50 | عمق:40 | ارتفاع:160

میز زیر تلویزیونی 150 امیر

کد: 7501

9,400,000 ریال

(cm) عرض:150 | عمق:44 | ارتفاع:48

میز زیر تلویزیونی 120 امیر

کد: 7500

8,300,000 ریال

(cm) عرض:120 | عمق:44 | ارتفاع:48

ویترین 85 کوتاه امیر

کد: 7504

9,400,000 ریال

(cm) عرض:85 | عمق:40 | ارتفاع:85

 

ویترین 80 بلند امیر

کد: 7503

12,200,000 ریال

(cm) عرض:80 | عمق:40 | ارتفاع:160