تشک متال باکس گردبافت

قیمت محصولات مبلمان بدون احتساب هزینه پارچه محاسبه شده است.

12011753554192

متال باکس(گردبافت)200*160

کد:22058

36,610,000 ریال

(cm) عرض:160 | عمق:200 | ارتفاع:30

12011753554192

متال باکس(گردبافت)200*140

کد:22057

32,410,000 ریال

(cm) عرض:140 | عمق:200 | ارتفاع:30

12011753554192

متال باکس(گردبافت)200*120

کد:22056

28,070,000 ریال

(cm) عرض:120 | عمق:200 | ارتفاع:30

12011753554192

متال باکس(گردبافت)200*90

کد:22055

21,380,000 ریال

(cm) عرض:90 | عمق:200 | ارتفاع:30