تشک متال باکس ژاکارد

قیمت محصولات مبلمان بدون احتساب هزینه پارچه محاسبه شده است.

06221613489518

متال باکس(ژاکارد)200*160

کد:22053

34,050,000 ریال

(cm) عرض:160 | عمق:200 | ارتفاع:30

06221613489518

متال باکس(ژاکارد)200*140

کد:22052

30,490,000 ریال

(cm) عرض:140 | عمق:200 | ارتفاع:30

06221613489518

متال باکس(ژاکارد)200*120

کد:22051

26,000,000 ریال

(cm) عرض:120 | عمق:200 | ارتفاع:30

06221613489518

متال باکس(ژاکارد)200*90

کد:22050

19,750,000 ریال

(cm) عرض:90 | عمق:200 | ارتفاع:30