تشک متال باکس الاستیسیته

قیمت محصولات مبلمان بدون احتساب هزینه پارچه محاسبه شده است.

متال باکس(الاستیسیته)200*160

کد:22068

19,200,000 ریال

(cm) عرض:160 | عمق:200 | ارتفاع:30

متال باکس(الاستیسیته)200*140

کد:22067

16,900,000 ریال

(cm) عرض:140 | عمق:200 | ارتفاع:30

متال باکس(الاستیسیته)200*120

کد:22066

14,700,000 ریال

(cm) عرض:120 | عمق:200 | ارتفاع:30

متال باکس(الاستیسیته)200*90

کد:22065

11,500,000 ریال

(cm) عرض:90 | عمق:200 | ارتفاع:30