تشک متال باکس الاستیسیته

قیمت محصولات مبلمان بدون احتساب هزینه پارچه محاسبه شده است.

12011753554192

متال باکس(الاستیسیته)200*160

کد:22068

52,610,000 ریال

(cm) عرض:160 | عمق:200 | ارتفاع:30

12011753554192

متال باکس(الاستیسیته)200*140

کد:22067

46,450,000 ریال

(cm) عرض:140 | عمق:200 | ارتفاع:30

12011753554192

متال باکس(الاستیسیته)200*120

کد:22066

40,330,000 ریال

(cm) عرض:120 | عمق:200 | ارتفاع:30

12011753554192

متال باکس(الاستیسیته)200*90

کد:22065

31,150,000 ریال

(cm) عرض:90 | عمق:200 | ارتفاع:30