تخت دوطبقه چند منظوره آوا

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

 

تخت فوقانی آوا همراه با میز تحریر و دراور

کد: 4823

129,150,000 ریال

(cm) عرض:247 | عمق:100 | ارتفاع:240

تخت دو طبقه آوا بدون میز تحریر

کد: 4822

120,000,000 ریال

(cm) عرض:247 | عمق:100 | ارتفاع:240

تخت دو طبقه آوا بدون کمد فوقانی

کد: 4821

121,400,000 ریال

(cm) عرض:247 | عمق:100 | ارتفاع:165

تخت دو طبقه آوا

کد: 4820

129,150,000 ریال

(cm) عرض:247 | عمق:100 | ارتفاع:240